USLUGE

Projektovanje puteva i gradskih saobraćajnica


Izrada projekata gradskih i vangradskih saobraćajnica predstavlja polaznu osnovu razvoja naše organizacije, ali i nezaobilazan segment u kompletnoj inženjerskoj usluzi kao finalnom cilju. Bogata lična i zajednička iskustva u oblasti niskogradnje garantuju kvalitetna, efikasna i primenljiva rešenja, prilagođena tipu i rangu saobraćajnice, kao i zahtevima investitora uz poštovanje zakonskih akata i pravila struke.

 

 

Projektovanje drugih objekata niskogradnje


Izrada tehničke dokumentacije za parkinge, platoe, pešacke staze, pasaže, sportske terene i ostale građevinske objekte niskogradnje uz poštovanje važeće zakonske regulative

 

nazad na vrh

 

 

Izrada projekata stalne i privremene saobraćajne signalizacije

 

ASECO posebnu pažnju poklanja saobraćaju i saobraćajnoj signalizaciji.


Projekti stalne (trajne) saobraćajne signalizacije izrađuju se kao sastavni deo građevinskog projekta saobraćajnice, ali mogu biti izrađeni i kao posebni projekti za različite saobraćajne površine.


Projekti privremene saobraćajne signalizacije predstavljaju tehničku dokumentaciju na osnovu koje se definiše privremeni režim saobraćaja za vreme odvijanja radova ili održavanja određene manifestacije na površinama namenjenim za kretanje vozila.

 

nazad na vrh

 

 

Izrada studijskih dokumenata iz oblasti saobraćaja

 

Članovi ASECO tima rukovodili su i učestvovali u izradi brojnih saobraćajnih studija, katastara saobraćajne signalizacije, projekata tehničkog regulisanja saobraćaja, elaborata o javnim parkiralištima, elaborata o javnom gradskom prevozu itd. Usluga izrade studijskih dokumenata iz oblasti saobraćaja deo je naše ponude.

 

nazad na vrh

 

 

 

 

Stručni nadzor

 

Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova niskogradnje obavljamo uz stalno prisustvo na terenu. Iskustva nam omogućuju kvalitetno praćenje i izveštavanje o radovima na izgradnji novih, ali i održavanju postojećih gradskih ulica i vangradskih saobraćajnica.

 

nazad na vrh

 

 

Inženjering i konsalting

 

Konsultantske usluge prvenstveno su usmerene na projektne biroe srodnih struka (arhitektura, geodezija, visokogradnja) kojima za realizaciju projekta nedostaje usluga projektovanja saobraćajnih površina. Pored toga, otvoreni smo za saradnju i razmenu iskustava sa preduzećima iz oblasti niskogradnje u cilju postizanja što višeg kvaliteta usluge u našoj oblasti.


Dugogodišnja saradnja sa proizvođačima saobraćajne signalizacije i opreme omogućava nam da ponudimo kompletnu uslugu projektovanja, postavljanja i održavanja privremene saobraćajne signalizacije na saobraćajnicama na kojim je potrebna privremena izmena režima saobraćaja. Ova usluga sadrži i naizmenično propuštanje vozila pomoću semafora ili znakova, figuranata obučenih za tu vrstu posla.

 

nazad na vrh

 

Autorska prava © ASECO, 2014. Sva prava su zadržana. | Web design by ASECO SM